De ouderwerkgroep (OWG) De OWG bestaat uit enthousiaste ouders, die zich samen met het team en de MR inzetten voor een zo optimaal mogelijke leef - en werksfeer op school. De OWG denkt en helpt mee met het voorbereiden en uitwerken van allerlei activiteiten binnen de school zoals o.a.: avondvierdaagse, kerst, sinterklaas, fotograaf, sporttoernooien, musical en afscheidsavond groep 8. Rachelle Lamberts is de contactpersoon vanuit het team naar de OWG. Zij is aanwezig bij OWG vergaderingen. Als u contact met de OWG zoekt kunt u contact opnemen met Rachelle Lamberts.