Deze week vieren we het kerstfeest bij ons op school.

Woensdag:
16:40 uur: Deuren van school gaan open. In de gemeenschapsruimte zingt het kerstkoor. Ook zingt elke klas hier een kerstlied.
17:00 uur: alle kinderen gaan naar de gang bij hun eigen klas. Hierna gaan zij naar de gymzaal voor de kerstviering.
18:00 uur: Kerstmaaltijd in de eigen klas (denkt u vanaf groep 3 aan een bord en bestek, voorzien van naam?)
Vanaf 18:45 uur: is er gl├╝hwein en warme chocolademelk op het kleuterplein. De kinderen komen bij de kleuteringang naar buiten.

Donderdagochtend:
Kerstzingen met het Kindcentrum Waldervaart (KCW). De kinderen gaan deze ochtend in groepen zingen met de andere kinderen van het KCW.

Donderdagmiddag:
Groep 4 t/m 8 gaat kerststukjes maken. Hiervoor heeft elk kind een bakje (bijv. van boter) nodig. We gebruiken zand om in te steken, maar kinderen mogen ook zelf oasis meenemen.
Voor het maken van de kerststukjes kunnen we nog materialen om te versieren gebruiken. En (groot)ouders die het leuk vinden om te komen helpen zijn van harte welkom!

Vrijdag:
Alle groepen mogen speelgoed mee (geen computergames). De bovenbouw sluit het jaar af met een gezellige kerstmiddag. De schooltijden zijn deze dag ongewijzigd.

Fijne kerstdagen en een heel goed 2017!