Deze site zal opgeheven worden en over gaan in een nieuw te bouwen site www.bsdewielewaal.nl